}catch (ex){}
Điều khoản sử dụng
 1. Yêu cầu thành viên

Trang web được thiết kế cho người trên 13 tuổi. Là một thành viên của trang web, bạn phải chấp nhận Quy tắc ứng xử được quy định tại đây và chịu trách nhiệm trước những hoạt động và nội dung bạn đăng tải.

 1. Nghiêm cấm sử dụng

Với những hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử, chúng tôi có thể ngưng quyền truy cập của bạn hoặc xóa nội dung vi phạm mà không cần báo trước

 1. Bạn sẽ không thể đăng tải hoặc sử dụng dịch vụ với những nội dung như dưới:
 • Khích động, ủng hộ hoặc truyền bá nội dung khiêu dâm, đồi trụy, thô tục, bạo lực, mê tín dị đoan, trích dẫn sai nguồn gốc, mạo danh cá nhân hoặc tổ chức nào, cung cấp hoặc tạo liên kết đến các trang web bên ngoài mà vi phạm Nguyên tắc này. Nội dung có ý làm hại hoặc lợi dụng trẻ vị thành niên trong bất kỳ cách nào, hoặc nhằm mục đích thu thập thông tin của nhân của bất kỳ thành niên (dưới 18 tuổi), bao gồm nhưng không giới hạn: tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại, hoặc tên trường học.
 • Nội dung có mục đích xâm phạm sự riêng tư của người khác bằng cách cố gắng để thu hoạch, thu thập, lưu trữ, hoặc xuất bản thông tin cá nhân, chẳng hạn như mật khẩu, thông tin tài khoản, số thẻ tín dụng , địa chỉ , hoặc các thông tin liên lạc khác mà không có sự đồng ý.
 • Là bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương và quốc gia áp dụng cho vị trí của bạn ; bao gồm nhưng không giới hạn nội dung khiêu dâm trẻ em, các loại thuốc bất hợp pháp, tài liệu bản quyền và sở hữu trí tuệ không thuộc về bạn.
 • Nhằm mục đích đe dọa, theo dõi, nói xấu, lừa gạt, làm suy giảm, lừa dối , đe dọa một cá nhân hoặc nhóm cá nhân vì lý do nào; bao gồm cả trên cơ sở tuổi tác, giới tính, khuyết tật, dân tộc, khuynh hướng tình dục, chủng tộc hay tôn giáo; hoặc kích động, khuyến khích bất cứ ai khác để làm như vậy.
 • có ý định gây tổn hại hoặc phá vỡ máy tính của người dùng khác hoặc cho phép người khác truy cập bất hợp pháp phần mềm, phá hàng rào an ninh trên các trang web, hoặc máy chủ, bao gồm nhưng không giới hạn để gửi thư rác.
 • Mạo danh nhân viên Golden Beauty Hair, đại lý, quản lý, lưu trữ, người dùng khác, hoặc bất kỳ người nào khác dưới bất kỳ hình thức nào.
 1. Chấm dứt và hủy bỏ quyền truy cập

Golden Beauty Hair có quyền tự quyết định để xem xét và xóa các nội dung và thông tin do người dùng tự tạo mà không cần thông báo, và xóa bài đăng hoặc cấm những thành phần phản đối tiếp tục tham gia website.

 1. Quyền và Nghĩa vụ

Chúng tôi khuyến khích các thành viên của chúng tôi không chia sẻ thông tin mà người khác có thể sử dụng để làm hại bạn, và cha mẹ phải nhận biết và kiểm soát nội dung của con em mình để giữ chúng an toàn trên mạng.

Golden Beauty Hair không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động do người dùng tạo ra. Quyết định để xem nội dung hoặc tương tác với những người khác là của bạn và chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc trước khi quyết định.

Golden Beauty Hair có quyền sửa đổi hoặc thay đổi các quy tắc ứng xử tại bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, và khuyến khích bạn định kỳ xem lại các hướng dẫn để đảm bảo bạn tuân thủ .

Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Golden Beauty Hair và tôn trọng Quy tắc ứng xử này!

Tất cả phụ nữ đều xinh đẹp

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart